{{ group.categoryGroupName }}Nazwa kategorii: Obsługiwany bilet Wydano / Limit wydania biletów Oczekuje klientów Pozostało wolnych biletów
{{ item.categoryFullName }} {{ item.lastTicketInCategoryCaption}} {{ item.ticketsPrinted}} / {{ item.ticketLimit }} {{ item.ticketsPrinted}} {{ item.queueState }} {{ getTicketsToPrint(item) }}